آروین تجارت ، ما حصل تلاش‏های خلاقانه و راهبری روشمند


در شهریور ماه 1396 "آروین تجارت آینده" با هدف استفاده از فرصت های تجاری و بازرگانی موجود در منطقه، چشم به جهان کسب و کار گشود و همراه با تلاش های خلاقانه و راهبری روشمند، موفق به اخذ نمایندگی از یک شرکت خوشنام بین المللی شد.

هنر و تخصص افراد در آروین تجارت منتج به کسب رضایتمندی شرکت مادر شده و این رضایت، موجب فرصت سازی در پذیرش نمایندگی سایر شرکت های مطرح منطقه گردید و به این ترتیب آروین تجارت را به بستری پویا و مطمئن در جذب و نگهداشت افراد متخصص و هنرمند در خرق عادات کهنه ی کاری و استفاده از نوآوری بدل نمود.


بیشتر بدانید
shipping01
trading